Computer?

Heldagsprøve

DATA SOM LÆREBOK

Flere og flere benytter data i skolen i dag, og data blir sett som en viktig ressurs og et viktig hjelpemiddel i dagens skole. Mange benytter dette hjelpemidler i samtlige fag, og dataen har helt erstattet den gamle kladdeboka. Innlevering, forelesninger, prøver, kladdeoppgaver, til og med matteoppgaver utføres på data, er det rett å la dataen overta de gamle arbeidsmetodene og lærebøkene? Fører data til riktig fokus på skolen?

Orden og tilgang til gunstige hjelpemidler
Tilbudet om data til alle elever i videregående skole har blitt gjennomført i flere år, og i dag skal alle elver ha rett og tilgang på pc på skolen. Flere og flere lærere bruker dette hjelpemidlet i sine fag, og mer og mer av pensumet finner man på nettet. Mange mener at data er en svært viktig ressurs og gjør skolearbeid lettere. For det første er det lett å holde orden på notater og oppgaver ved hjelp av mappesystemet dataen tilbyr, og for det andre gir data tilgang til forskjellige hjelpemidler, som kan være gunstiske i flere fag. Et eksempel er i mattematikk. Data har en rekke funksjoner og programmer blant annet power point, word og exel, som elevene lærer seg å mestere og som gjør en del oppgaver og presentasjoner lettere å utføre. Mange skoler benytter også nettsiden itslearning som gir mulighet for levere oppgaver gjennom nettet, ta prøver, og lage gruppeprosjekter. Et slikt nettsystem fører til at elvene kan holde en mye bedre oversikt og det blir mye lettere å følge med i pensumet dersom man for eksempel har vært syk.

Negativt eller positivt?
Data gir som sagt tilgang til mange flere hjelpemidler enn en lærebok gjør. På internett finner man oversettelsesprogrammer, mer avanserte ordbøker, og mye mer.
I noen tilfeller kan det være enklere og raskere å hente informasjon fra nettet til oppgaver, men tilgang til så mange hjelpemidler som data gir, er ikke alltid like gunstig. Ved prøver, skrivedager og lignende, kan data gjøre det lettere å...