Welsh Unit 136 Ccldl5

Outcome 1 part A
Amlinellu modelau cwricwlwm y blynyddoedd cynnar sy’n cefnogi Gofal, Addysg a Datblygiad Plant | 1.1 | Outline early year’s curriculum models supporting CCLD. |
Birth to Three Matters Framework (purpose, key features, framework, principles, aspects & components, stages)
Foundation Phase Framework         (background, aims, objectives, 7 areas, assessment, framework)
Common Assessment Framework

Fframwaith Genedigaeth i dri
Dyma fframwaith ar gyfer cefnogi   plant yn eu blynyddoedd cynnar sy’n amlinellu nodau dysgu allweddol. Mae’n garreg milltir ar gyfer adnybyddiaethu a gwerthfawrogi ymarferwyr sy’n gweithio gyda plant o dan 3 yn cynnwys plant Anghenion dysgu ychwanegol ac er mwyn gweithio’n unigol ac mewn grwpiau gyda’r plant..   Cafodd ei gynhyrchu ai gyflwyno yn 2002 yn Gymru a Lloegr gan ‘Sure start’ (adran addysg a sgiliau)   Pwrpas y fframwaith yw i ddarparu cefnogaeth, gwybodaeth, canllawiau a sialensau ar gyfer yr ymarferwyr. Mae’r fframwaith yn
  * dathlu gwerth babanod a phlant
  * adnabod eu unigolrwyddymdrech a llwyddiant
  * adnabod fod gan pob plentyn oi geni angen datblygu, dysgu drwy gymdeithasu gyda phobl ac fforio y byd ou cwmpa. Gall hyn effeithio ar phlant gyda phroblemau cymdeithasu, gwybyddaeth dysgu, problemau ymddygiad, datblygiad emosiynol adatblygiad corfforol a synhwyraidd
  * adnabod eu natur holistig o ddatblygu a dysgu
  * cydnabod, gwerthfawrogi ac cefnogi’r oedolion sy’n gweithio gydag babanod a phlant ifanc.
  * darparu cyfleoedd er mwyn adlewyrchu ar arfer da
  * hysbysu a datblygu arfer dadrwy gydnabod fod gweithio gyda babanod a phlant yn gymhleth

Mae egwyddorion tangantedu y fframwaith yn dwad o lawer iawn   o lefydd gan gynnwys cynrychiolydd sefydliad, awduron arweinyddol gofal plant. Dyma’r   egwyddorion:-
  * Fod rhieni a theulu yn ganolog i lles y plentyn.arbenigwyr ac ymmarferwyr gofal plant,
  * Fod perthynas gyda phobl eraill (pobl a...