Kirke Og Moskee

A: (PLASERING) Vi skal snakke om arkitekturen og utsmykninger i domkirken, og tatt utgangspunkt i Fredrikstad domkirke. Den ble bygget i 1880 og er Fredrikstads hovedkirke. Inngangen i domkirken kalles våpenhuset. Et våpenhus er et forrom til menighetsinngangen til en kirke. Dette navnet har det fått når mennene måtte sette fra seg våpnene i middelalderen. Lengre inn kommer ”skipet”. Det er der menigheten sitter under gudstjenester. Det har fått navnet skipet pga. at Jesus skal ta de med på en reise (langt fra tilskuere til prest) galleriet
N: På kirkegården er alle gravene plassert sånn at alle ligger med føttene mot øst. Grunnen til det er at når dommedagen kommer skal alle menneskene ligge sånn at de bare kan reise seg og følge lyset, altså Gud.                                                                                                                                                             Kirker har som regel et tårn. Mens moskeen har gjerne en stor kuppel og flere tårn rundt der imamen roper ut bønne rop. Disse tårnene kalles en minaret. Noe av det samme går igjen i kirketårnet som blir brukt til å ringe inn til Gudstjenester. Noen kirke tårn fungerer også som fyrtårn. Eksempel på det er domkirken her i byen. Der er det en fyrlykt i tårnet som brukes som innseilingsmerke til Fredrikstad havn.
M: (arkitekturen på selve bygget, inni – dører – vinduer – (går igjen)   glassvinuder - IKKE EN KORSKIRKE!)
N: Kunsten i en kirke ligger for det meste i alle symbolene rundt om i kirken. Alteret og preke stolen er som regel fint utsmykket som Marthe nevnte. Større moskeer er også veldig forseggjort. Et godt eksempel på dette er Alabastmoskeen i Kairo. Der er det store lysekroner, rødt teppe på gulvet og et veldig mønster utsmykket tak. Moskeer er ofte dekorert med kalligrafi. Grunnen til det er at de ikke har lov til å avbilde Gud.   Kunsten skiller seg veldig ut fra kirken. Der det som oftest er en krusifiks bak alteret. For de som ikke vet hva en krusifiks er...