Golfkrigen

Historieprojekt

Israel/Palæstina-konflikten

Delemne: Golfkrigen
[pic]

Pernille Nielsen,
Louise Olesen,
Camilla Drost,
Natasja Paaske

HH309F

D. 23/11 2009

Problemformulering
Golfkrigen

Vi vil som det første lave en redegørelse for, hvorfor Irak i 1990 besatte Kuwait og, hvad forventningerne var hertil.

Herefter vil vi lave en diskussion over, om krigen har været en succes eller fiasko.

Til sidst vil kort give vores vurdering af, om krigen har været en succes.
Indholdsfortegnelse
1. Spørgsmål til Israel/Palæstina-konflikten
1.1 Beskrivelse af baggrunden for oprettelse af Palæstina Side 4
1.2 Redegørelse for FNs delingsplan i 1948 Side 4 - 5
1.3 Redegørelse for de 5 krige Side 5 - 6
1.4 Palæstinensernes situation efter fredsslutningen Side 7
1.5 Forudsætninger for påbegyndelse af fredsproces Side 7
1.6 Diskussion over Israel/Palæstina-konflikten og den moderne terror Side 7 - 8

2. Golfkrigen 1990-1991
2.1 Redegørelse for Iraks besættelse af Kuwait
2.1.1 Krigens opstandelse Side 9
2.1.2 Fordele ved invasionen Side 9
2.1.3 Saddam Husseins forventninger Side 9
2.1.4 Krigens forløb Side 9
2.1.5 Efter krigen Side 9 - 10
2.2 Diskussion over, om krigen har været en succes
2.2.1 Fordele ved krigen Side 10
2.2.2 Ulemper ved krigen Side 10
2.3 Vurdering af krigens resultat Side 10

Litteraturliste                 Side 11

1. Spørgsmål til Israel/Palæstina-konflikten

1.1. Beskriv baggrunden for oprettelsen af staten Israel i Palæstina? Vær grundig – dvs. indled med diasporaen og beskriv herefter den videre udvikling.

Palæstina var oprindeligt hjemland for jøderne som var blevet fordrevet herfra af romerne (132-135). I 1897 grundlagde europæiske jøder den såkaldte zionistiske bevægelse der havde som mål at jøderne skulle vende tilbage til Palæstina og skabe et jødisk hjemland der kunne give jøderne beskyttelse mod den stærke antisemitisme i Europa. Dette førte til at jøder i Europa begyndte...