Businessplan

Format Ondernemingsplan

15 november 2006 Ons kenmerk

Inhoud
1 1.1 1.2 1.3 2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.4 7.5 Algemeen Algemeen Achtergrond Doelstellingen en opbouw ondernemingsplan Management Producten/diensten Producten/diensten Ontwikkeling van de verschillende producten/diensten Doelgroep en markt Doelgroepen Product/markt combinatie Huidige klanten/prospects Positionering Marktpotentieel Concurrentie Marketing Promotie Prijsbeleid Distributiebeleid Organisatie Organisatie en personeel Bedrijfsvoering Kwaliteitsbeleid Wettelijke eisen/vergunningen Verzekeringen Huisvesting en overige uitrusting Juridische structuur Activiteitenplanning Financiële paragraaf Inleiding Uitgangspunten financiële prognoses Uitgangspunten voor de exploitatie- en liquiditeitsprognoses Uitgangspunten voor de balans Privé uitgaven Prognoses voor jaar 1, 2 en 3 Exploitatieprognoses voor jaar 1, 2 en 3 Liquiditeitsprognoses voor jaar 1, 2 en 3 Balansprognoses voor jaar 1, 2 en 3 Privé inkomen en uitgaven Financieringsbehoefte Financieringsvoorstel 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 11 12 12 14 15 16 16 16

15 november 2006 Ons kenmerk

1

Algemeen
1.1 Algemeen
• • •

Inleiding (de aanleiding om te komen tot dit businessplan). Een korte omschrijving van de activiteiten. Levensfase bedrijf: prestart, start, overname, groei, doorstart.

1.2 Achtergrond


Een korte omschrijving van de achtergrond en activiteiten (diensten, producten) van de onderneming. Het waarom van de start van het bedrijf.1.3 Doelstellingen en opbouw ondernemingsplan
De doelstellingen van dit ondernemingsplan zijn:
• • • •

leidraad voor de bedrijfsvoering; geven van financiële planvorming en concrete prognoses; verschaffen van inzichten in de financieringsbehoeften; communicatiemiddel t.b.v. externe belanghebbenden.

Het ondernemingsplan...