The Ecological Threat

‏23/12/2009
נושא 3: איום אקולוגי על כדור הארץ/ליאור מונטה  
כדור הארץ הוא הכוכב היחיד, שידוע לנו, שבו מתקיימים חיים. מתוקף היותו יחודי והיות המין האנושי הגזע התבוני ביותר על פני הכוכב,נובעת האחריות שלנו בני האדם לשמירה עליו ועל שאר החיים בו. החיים על כדור הארץ הרבה יותר פגיעים מכפי שנדמה לנו ובעשורים האחרונים מחקרים הוכיחו כי אנחנו ,בני האדם, משפיעים ישירות על הסביבה ויותר מכך פוגעים בה, לכן עלינו למצוא דרכים לצמצם את הנזק, שאם לא כן עתיד החיים על כדור הארץ בכלל והאנושות בפרט יחדלו מלהתקיים.
דרכי הפגיעה של האדם בסביבה מגוונות, למעשה כל צריכה של מוצרים החורגת מגבולות הצריכה המקובלת בטבע מזיק לסביבה, אך כמה מהפגיעות חמורות יותר מהאחרות. הבולטת שבהם היא פליטת גזי החממה. גזים אלו, כדוגמת דו תחמוצת הפחמן, גורמים ל"אפקט החממה". הגזים גורמים לפגיעה באוזון וכך מאפשרים חדירה של קרני שמש אולטרא סגולות מסוכנות מצד אחד, ומצד שני מונעים יציאה של חום משכבת האטמוספרה וכך מעלים את הטמפרטורה על פני הכוכב. התוצאות של עליית הטמפרטורה הרסניות וכוללות בין השאר הצפות, גלי חום ובצורות.
פגיעה נוספת של האדם בסביבה היא בירוא יערות. כריתת עצים בכמויות גדולות, באופן בלתי מבוקר, מובילה לעלייה ברמת הפחמן הדו חמצני נוסף על הפגיעה בבעלי החיים החיים ביערות. אותם יערות ובמיוחד יערות הגשם בדרום אמריקה ובדרום-מזרח אסיה משמשים כ"ריאה ירוקה" וממירים פחמן דו חמצני לחמצן בתהליך הפוטוסינטזה. הכריתה חסרת האחריות גרמה לנזק רב לבתי גידול רבים, אך נקודת האל-חזור עוד לא נחצתה, שכן ניתן לתקן את המצב ע"י נטיעה מחודשת של היערות שבוראו והגבלת הכריתה.
נוסף על אלה גם תרבות הצריכה המערבית פוגעת בסביבה. התרבות המערבית מעודדת צריכה מוגזמת של מוצרים מזהמים רבים, מוצרי פלסטיק,פלסטיק וקלקר שאינם מתכלים ומזהמים את מי התהום והאוויר בתהליך ההתפרקות שלהם; צריכה מופרזת של חשמל שמקורו לרוב בדלק מאובנים המפיק בעת שריפתו מזהמים רבים הנפלטים לאטמוספרה.כל אלה מגדילים את הפגיעה בסביבה פי עשרות מונים ובנוסף הזיהום הנגרם כתוצאה מהם גורם לבעיות בריאותיות, שבאות לידי ביטוי בעלייה באחוז חולי האסתמה, הסרטן וחולי הלב.
הנזקים הנגרמים מפעילותו הפזיזה והבלתי-אחראית של האדם פוגעים בסביבה בצורה חמורה כל כך עד שהם מהווים איום...