Romeo and Juliet

Colecţie coordonată de prol. dr. Dan Grigorescu Coperta şi grafica: Anamaria Smigelschi

WILLIAM SHAKESPEARE

Romeo şi Julieta
Traducere de ŞT. O. IOSIF Prefaţă de LEON LEVIŢCHI Ediţie îngrijită şi note d ALEXANDRA BÂRN.

EDITURA MONDERO Bucureşti, 2000

Textul de faţă este reprodus după William Shakespeair: Romeo şi Julietn. Traducere fh forma originali de Şt. O. Iosif, Fundaţia Regele Mihai l Bucureşti, 1940. Pentru a înlesni parcurgerea cat mai fluentă a cărţii, de către un public cat mai larg, la editarea prezentei versiuni au fost operate pe textul mai sus amintit câteva modificări, minime, vizând, în primul rând, punerea lui în concordanţă cu normele ortografice in vigoare. Nu s-a intervenit in cazul cuvintelor sau formelor considerate acceptabile ca licenţe poetice, respectiv Fiind justificate în context. Unele dintre acestea din urmă, precum şi o serie de cuvinte sau expresii mai puţin uzuale au fost marcate cu asterisc şi explicate succint în note de subsol.

Lector: Rose-Murie Zidăroiu Procesare computerizată: Ruxandra Munteâmi ISBN 973-9349-25-0 Tiparul executat sub comanda nr. 55/2000. la Imprimeria de Vest, Oradea, str. Mareşal Ion Antonescu nr. 105. ROMÂNIA

PREFAŢA
Textul shakespearean ne oferă date mult mai preţioase, acelea ce privesc - până la un punct, evident — biografia spirituală a poetului. "Shakespeare este singurul biograf al lui Shakespeare", scria în secolul trecut marele gânditor şi stilist Ralph Waldo Emerson. Dacă ar fi să restrângem problema la cel mai uşor demonstrabil aspect al biografiei spirituale ce se poate desprinde din opera lui Shakespeare, acela al informaţiei, până şi cititorii neavizaţi îşi pot da seama de amploarea şi corectitudinea ei în multe domenii: teatrul (Hamlei, Visul unei nopţi de vară, Henric al V-lea), dreptul (Măsurăpentru măsură, Neguţătorul din Veneţia), muzica (Richard al 17-lea, Neguţătorul din Veneţia), pictura (Venus şi Adonis, Timon din Atena), gramatica, logica, retorica (Zadarnicele...