Romantissism in Germany and France

אוניברסיטת תל אביב
הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ
החוג לתולדות האמנות
אמנות המאה ה-19, 0821-1509.01
ד"ר רות מרקוס
שם התלמיד: אירנה קרסניצקי
ת.ז: 306998204
החוג לתולדות אמנות  
*סמסטר א*' שנה *ב*'
21.02.10
      מהי תפיסת העולם הרומנטית הגרמנית או האנגלית וכיצד היא מתבטאת       בציורי הנוף של טרנר או פרידריך, מול הרומנטיקה הצרפתית בציורי       ז'ריקו או דלקרואה.     האמן מצמצם את הנוף כאן ל-3 חלקים שמים, ים ואדמה שמתחברים למכלול אחד שלם, שמייצג את הטבע הנשגב, האלוהי ולא טבע ספציפי מקומי כלשהו. קיימת ניגודיות רבה בין הים הכהה לשמיים הבהירים. השמיים אצל קספר מייצגים את ההבטחה האלוהית לגאולה ולכן גם לוקחים חלק ניכר מהיצירה כ 3/4 ממנה. גודלם ואינסופיותם של השמים והים מגדילים תחושת הריקנות והבדידות. כמו כן הצבעים הכהים שבהם משתמש האמן, והטשטוש שהוא יוצר על ידי מסך העננים יוצרים תחושה מוגברת של מסתורין והבלתי נודע.
בעצם ניתן לומר כי ציוריו של פרידריך קספר מראים את הרצון לבטא את נשגבות הטבע, את היותו כוח עליון בעזרת סמלים שאותם מכניס האמן לנוף והאווירה המיסטית שהוא יותר באמצעות הצבעוניות הכהה וזויות המבט.
הרומנטיקה בצרפת לעומת זאת קיבלה פן שונה במקצת מזו שבשכנתה גרמניה. הזרם הרומנטי בצרפת כמו בגרמניה ברח מרעיונות תנועת ההשכלה, כאשר גם הם הדגישו את הרגש ואת טבע האדם על כל חולשותיו האנושיות ואף האפלות. האדם אינו מתואר עוד כגיבור מאופק אלא לעיתים בשיא חולשתו או אפילו בסצנה אכזרית של אלימות, הרס וייאוש. הבריחה התבטאה כמו כן בהשראה שלקחו מתרבויות רחוקות ועולמות אקזוטיים דבר שלא נעשה בגרמניה. המטרה בעצם הייתה לתאר תרבויות שלפי דעתם היו אקזוטיות, מוזרות, שופעות ברגש ולא האיפוק שהם חוו בתרבותם.
כמו כן האפלוליות שמקיפה את המיטה המוארת יוצרים אווירה אינטימית של חדר שינה דבר שמגביר את אווירת החושניות שביצירה. הגופות של הנשים והתנוחות שבהן הן נמצאות מעוותות בהגזמה גם כן כדי להדגיש את החושניות שלהן בו זמנית עם ייסורי המוות והאכזריות שבמעשה. הצבעוניות ביצירה מאוד עשירה עם שימוש בצבעים משלימים, יש שימוש רב בצבע האדום שיוצרים אסוציאציה לדם וחום שמעצים את אווירת החושניות וההרג. משיכות המכחול חופשיות, חושניות, דבר שמדגיש את התנועה שבתמונה.
הנושא...