Itunes

SVENSKA

APPLE INC.
PROGRAMLICENSAVTAL FÖR ITUNES FÖR WINDOWS

LÄS NOGA IGENOM DETTA PROGRAMLICENSAVTAL ("AVTALET") INNAN DU ANVÄNDER APPLE-PROGRAMMET. GENOM ATT ANVÄNDA APPLE-PROGRAMMET SAMTYCKER DU TILL VILLKOREN I DETTA AVTAL. ANVÄND INTE PROGRAMMET OM DU INTE SAMTYCKER TILL VILLKOREN I AVTALET. OM DU INTE SAMTYCKER TILL VILLKOREN I AVTALET RETURNERAR DU APPLE-PROGRAMMET TILL INKÖPSSTÄLLET FÖR ÅTERBETALNING. OM DU HAR ÅTKOMST TILL APPLE-PROGRAMMET PÅ ELEKTRONISK VÄG, KLICKA PÅ KNAPPEN "AVBÖJS"/"GODKÄNNS". FÖR APPLE-PROGRAM SOM INKLUDERAS MED KÖP AV MASKINVARA KRÄVS ATT DU RETURNERAR HELA MASKIN/PROGRAMVARUPAKETET FÖR ATT ERHÅLLA ÅTERBETALNING.

VIKTIGT: DENNA PROGRAMVARA FÅR ANVÄNDAS TILL ATT MÅNGFALDIGA MATERIAL. DU FÅR EMELLERTID ENDAST MÅNGFALDIGA ICKE UPPHOVSRÄTTSSKYDDAT MATERIAL SAMT MATERIAL SOM DU ÄGER UPPHOVSRÄTTEN TILL OCH MATERIAL SOM DU ÄR BEHÖRIG ELLER HAR ERFORDERLIGT TILLSTÅND ATT MÅNGFALDIGA. PROGRAMVARAN KAN ÄVEN ANVÄNDAS TILL ATT ANSLUTA OCH LYSSNA TILL MUSIKFILER PÅ ANDRA DATORER. FJÄRRÅTKOMST TILL UPPHOVSRÄTTSSKYDDAD MUSIK TILLÅTS ENDAST FÖR LAGENLIG PRIVAT ANVÄNDNING ELLER ANNAN LAGENLIG ANVÄNDNING. OM DU ÄR OSÄKER PÅ VILKA RÄTTIGHETER DU HAR ATT KOPIERA ELLER FÅ ÅTKOMST TILL NÅGOT VISST MATERIAL BÖR DU KONSULTERA JURIDISK EXPERTIS.

1. Allmänt. Programvaran från Apple och tredje part samt dokumentation och de eventuella typsnitt som levereras med detta Avtal på diskett, CD-ROM eller annat medium eller i annan form ("Apple-programmet"), licensieras, men överlåts inte, till dig av Apple Inc. för användning i enlighet med villkoren i detta Avtal, och Apple behåller alla rättigheter som inte uttryckligen ges eller upplåts till dig. De rättigheter som ges eller upplåts i detta Avtal inkluderar eventuella programuppgraderingar som ersätter och/eller är tillägg till den ursprungliga Apple-programprodukten, såvida inte uppgraderingen innehåller en separat licens.  

2. Tillåten användning och begränsningar.
A. Enligt villkoren i detta...