Etica Juridica

CUPRINS

Curs introductiv Etica de tip kantian Utilitarismul Contractualismul Etici ale drepturilor Profesionalism şi etică profesională Concepte centrale în etica profesională Etica în politică Etica în administraţia publică Etica afacerilor Etica juridică Etica în mass-media Etica medicală Bibliografie Anexe

2 10 17 22 27 33 42 48 55 63 70 77 84 92 97

1

Tema I
Curs introductiv Etica şi morala Obiectivele acestei teme sunt următoarele: a) Să cunoaşteţi semnificaţia termenilor: etică, morală, deontologie, morală comună, morală religioasă, normă. b) Să înţelegeţi distincţia între morală, etică, morală publică, morală privată. c) Să puteţi construi argumente pentru necesitatea eticii în comunităţile moderne. d) Să puteţi analiza exemple de situaţii morale cu ajutorul conceptelor studiate. Conţinut: 1. Semnificaţia conceptelor de morală şi etică 2. Prejudecăţi în privinţa moralei 3. Etică, morală şi religie 4. Ce implică etica pentru viaţa publică? 5. Relativism şi absolutism

1. Semnificaţia conceptelor Rădăcina etimologică a noţiunii de etică se află în limba greacă: ethos, iar noţiunea de morală îşi are rădăcina în limba latină: mores. Potrivit primei tradiţii de definire a eticii, aceasta este considerată: ştiinţă a comportamentului, moravurilor; studiu teoretic al principiilor care guvernează problemele practice, iar morala este socotită: totalitatea mijloacelor pe care le folosim pentru ca să trăim într-un mod omenesc; ansamblul prescripţiilor concrete adoptate de către agenţi individuali sau colectivi. Potrivit celei de-a doua tradiţii de definire, etica este ansamblul regulilor de conduită împărtăşite de către o comunitate anumită, reguli care sunt fundamentate pe distincţia între bine şi rău. Morala este ansamblul principiilor de dimensiune universal-normativă (adeseori dogmatică), bazate pe distincţia între bine şi rău (vezi J. J. Wundenburger, 1993, p.XIV). În politică, administraţie publică, afaceri, media, educaţie, medicină ş.a termenul...