Childcare

Dydy Unol Daleithiau America ddim yn aelod o’r CCUHP oherwydd dydyn nhw ddim yn cwrdd a safonnau y CCUHP a tan 2005 roedden nhw caniatau Y Gosb Eithaf i plant o dan 18
Dydy Unol Daleithiau America ddim yn aelod o’r CCUHP oherwydd dydyn nhw ddim yn cwrdd a safonnau y CCUHP a tan 2005 roedden nhw caniatau Y Gosb Eithaf i plant o dan 18
Dydy Somalia ddim yn aelod o CCUHP hefyd.Dydyn nhw ddim yn cwrdd a safonnau yr CCUHP.
Dydy Somalia ddim yn aelod o CCUHP hefyd.Dydyn nhw ddim yn cwrdd a safonnau yr CCUHP.
Cafodd yr CCUHP ei sefydlu yn 1989 ac ar y 16 o Ragfyr 1991 cytunodd   Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon fod plant yn cael yr holl hawliau fel y rhestrwyd yn y confensiwn.
Cafodd yr CCUHP ei sefydlu yn 1989 ac ar y 16 o Ragfyr 1991 cytunodd   Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon fod plant yn cael yr holl hawliau fel y rhestrwyd yn y confensiwn.
Trwy chaware chwaraeon a gemau mae’r hawliau chwarae yn addysgu plant sgilliau bywyd hanfodol sy’n helpu i oresgyn effeithiau tlodi, gwrthdaro a chlefyd fel y gallant greu gwell dyfodol.
Trwy chaware chwaraeon a gemau mae’r hawliau chwarae yn addysgu plant sgilliau bywyd hanfodol sy’n helpu i oresgyn effeithiau tlodi, gwrthdaro a chlefyd fel y gallant greu gwell dyfodol.
Mae CCUHP yn cynnwys 54 o hawliau .
Mae CCUHP yn cynnwys 54 o hawliau .
Mae yna 193 wledydd sy’n aelodau o CCUHP.
Mae yna 193 wledydd sy’n aelodau o CCUHP.