Blabla

Frederick Lewis Allen - "Zaledwie przedwczoraj. Historia     Ameryki lat dwudziestych"
      Richard W. Arms - "Znaczenie wolumenu"
      Charles E.Babin, William J.Donovan - "Sekrety mistrzów     inwestycji - Zastosowanie klasycznych teorii inwestycji     w odniesieniu do współczesnych zminnych warunków rynkowych"
      Allen J. Baird - "Rynek opcji"
      Nick Battley - "Kontrakty terminowe i opcje na giełdach towarowych"
      Rick Bensignor - "Nowe koncepcje analizy technicznej"
      Simon Z. Benninga, Oded H. Sarig - "Finanse przedsiębiorstwa.     Metody wyceny"
      Jake Bernstein - "Cykle giełdowe"
      Jake Bernstein - "Inwestor jednosesyjny"
    10.Peter L. Bernstein - "Historia złota. Dzieje obsesji"
11.Peter L. Bernstein - "Intelektualna historia Wall Street"
12.Peter L. Bernstein - "Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka"
13.Peter Bernstein, Aswadh Damodaran - "Zarządzanie inwestycjami"
14.M. Biegański, A. Janc - "Hedging i nowoczesne usługi finansowe"
15.Witold Bień - "Rynek papierów wartościowych"
16.Janusz Brzeszczyński, Robert Kelm - "Ekonometryczne modele     rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych"
17.Sebastian Buczek - "Efektywność informacyjna rynków akcji.     Teoria a rzeczywistość"
18.Christopher Carolan - "Kalendarz spiralny"
19.Philip L. Carret - "Nauka spekulacji"
20.Vintcent Charles - "Spekulacja i inwestowanie długoterminowe"
21.Donald L. Cassidy - "Kiedy sprzedawać akcje"
22.E. Chancellor - "Historia spekulacji finansowych"
23.John L. Colley John, Jacqueline L. Doyle, George Logan - "Ład     Korporacyjny"
24.Tom Copeland, Tim Koller, Jack Murrin - "Wycena: mierzenie     i kształtowanie wartości firm"
25.George Crawford, Bidyut Sen - "Instrumenty pochodne - Narzędzie     podejmowania decyzji finansowych"
26.Jan Czekaj i inni - "Efektywność giełdowego rynku akcji w     Polsce"
27.Mariusz Czekała - "Analiza fundamentalna i techniczna"
28.Nicolas...

Similar Essays