Bestek Vier Vensters

5. Het Bestek

Om een helder beeld te scheppen van de spelers die samen werken in een organisatie, worden de rollen met betrekking tot het berichtenverkeer uitgewerkt. De outputs die wij gebruiken zijn
    • Brief automatisch verzonden indien sprake van overstand
    • automatisch herinneringen
    • Signaal naar desbetreffende debiteur

Brief
Er wordt automatisch een brief verstuurd naar de klant, wanneer het systeem opmerkt dat er sprake is van een overstand.

|Rollen                                       |Wanneer invullen                             |Spelers                                       |
|1. Opstellen                                 |Altijd                                       |KBF-Systeem                                   |
|2. Controleren                               |Altijd                                       |Account                                       |
|3. Autoriseren                               |Altijd                                       |Account, BA adviseur of Binnendienst BA       |
|4. Actie nemen                               |Indien nodig                                 |KBF-Systeem                                   |
|5. Archiveren                                 |Altijd                                       |Administratieve ondersteuner                 |

Herinnering/aanmaning
De aanmaning wordt verstuurd op het moment dat in het systeem duidelijk wordt dat sprake is van teveel dagen waarop de klant een achterstand heeft.

|Rollen                                       |Wanneer invullen                             |Spelers                                       |
|1. Opstellen                                 |Altijd                                       |CPS-Leningen                                 |
|2. Controleren                               |Altijd                                       |Account, BA adviseur of Binnendienst BA       |
|3. Autoriseren                               |Altijd...