An Aspect That Make You Really "Different"

Chuẩn bị 2 thấu kính hội tụ (kính vật và kính mắt) là thành phần quan trọng nhất của kính thiên văn.
- Kính vật làm một thấu kính hội tụ có tiêu cự trung bình (khoảng vài chục cm). Trong ảnh là kính hội tụ tiêu sắc (achromat) có tiêu cự 30cm, đường kính 60mm. Trên thực tế thấu kính này được tháo từ một máy quang học cũ nào đó và được bán ở chợ Trời, phố Huế, Hà Nội. Giá khoảng 20.000đ
- Kính mắt có thể là một thấu kính hội tụ hoặc phân kỳ có tiêu cự ngắn (nhỏ hơn 10cm). Trong ảnh là kính hội tụ có tiêu cự 1.5cm, đường kính 0.965in (khoảng 2.5cm). Trên thực tế đây là kính mắt được tháo ra từ một kính hiển vi cũ. Bán ở chợ Trời giá khoảng 15.000đ.
2[pic]Cũng giống như trong bài viết tự làm một kính thiên văn đơn giản, bước tiếp theo là chuẩn bị đoạn ống nhựa để giữ kính vật và kính mắt. Vì trên thị trường không có loại ống nước phi 70mm nên tôi đã sử dụng một cái "chuyển bậc" từ phi 76 về phi 60 để giữ kính vật. Chiếc kính vật phi 70mm nằm gọn gàng trong cái chuyển bậc và được gắn chắc bằng 1 mẩu đất sét như các bạn thấy trong hình (Bạn có thể tìm nhiều cách khác để gắn vật kính với ống nhựa nhưng với kinh nghiệm bản thân tôi thấy dùng đất sét rất tiết kiệm và hiệu quả để làm việc này).3[pic]Làm bộ phận để giữ thị kính (eyepiece adapter) cũng rất đơn giản. Nhớ chọn cái chuyển bậc có kính thước phù hợp nhất với thị kính, ví dụ ở đây tôi đã dùng chuyển bậc từ phi 42 về phi 27 để giữ thị kính phi 25mm (0.965in). Nên sử dụng kết hợp băng dính hoặc giấy để làm phần đệm giữ chắc thị kính với adapter.
4[pic]Lắp bộ phận để giữ thị kính (eyepiece adapter) ở bước trên với một đoạn ống nhựa phi 42 ta sẽ được ống giữ thị kính. Ống này được dùng cho bộ phận điều chỉnh nét cho thị kính (eyepiece focuser)5[pic]
Lắp ống giữ thị kính với một cái chuyển bậc từ phi 60 về 48 ta sẽ được bộ phận điều chỉnh nét cho thị kính (eyepiece focuser). Chú ý rằng vì ống giữ thị kính có đường kính 42mm trong khi chuyển bậc có đường kính 48mm nên bạn cần phải chèn thêm vào cho khít. Tốt nhất nên...