Amazonas Regnskog

Inledning
En utta större en New York försvinner varenda dag till följd av skogsbruk, ursprungligen var 12-14% av jordens utta täkt av regnskog men nu är nästan hälften borta . Fortsätter det i såhär så här dröjer det inte länge tills vi inte har någon regnskog kvar. Med regnskogarna försvinner vardens artrikaste ekosystem, mer än hälften av jordens alla arter lever i regnskogar , vilket är en överhängande fara för mångfalden som är värdefull av många anledningar. Vi förlorar också ”världens lungor” och på so set gör os mer utsatta för växthuseffekten. Därför ämnar jag mig i denna uppsats att go in på hur och varför vi alskogar regnskogen och hur vi kan uppnå en hålbarutveckling av regnskogen.
Frågestelning
Syftet med uppsatsen är att beskriva miljöhoten vållade av regnskogs avskogning och hur man kan uppnå en hålbarutveckling. Jag kommer att begränsa mig sill Amazonas regnskogen.

Jag kommer att besvara frågorna:
• Vad är avskogning och varför försvinner regnskogen?
• Vilka miljöproblem leder avskogningen till?
• Hur kan Avskogningen av regnskog stoppas och en hålbarutveckling av den uppnås?
Resultat
Avskogning och skogsomvandling
Avskogning innebär att skogen hugs eller bränns ner i sodan utstrykning och takt att återväxten inte sker . Skogomvandling innebär att skogen röjs undan för att ge plats åt annan markanvändning. Den främsta orsaken till avskogningen av Amazonas regnskogen är skogsomvandling till jordbruks och betesmarks fördel.
Bakom mycket av skövlingen ligger ofta nationell poletik som direkt eller indirekt uppmuntrar avskogningen. Man kan till ex bevisa eggande rät till ett skogsområde gnom att skövla det. I manga fall har regeringen get subventioner för t.ex. för etablering av boskapsfarmar. Avskogningen påverkas också i höggrad av marginalisering av fattiga människor. I t.ex. Syd- och Centralamerika leder effektivisering av jordbruket ofta till att småbönder förlorar sina gårdar. De tvingas då ofta in i regnskogen för att röja skog och...