Welsh Child Care

2.1
Cefndir
Mae pob corff wedi ei ffurfio gan niferoedd anferth o gelloedd , mae pob un fel arfer yn cynnwys 46 o gromosomau, 23 copi cywir o’r fam a 23 copi cywir or tad, meant yn cael ei cysylltu mewn 23 par. Mae’r rhyw yn cael ei penderfynnu gan un par o gromosomau :x-y. Mae gan menywod dau cromosom ‘x’ – (x,x) ac mae gan dyn un gromosom x ac y –(x,y).
Mae pob cromosom yn cynnwys miloedd o unedau bach o’r enw genynnau(genes).Mae pob genyn yn cynnwys cyfarwydydd ar gyfer adeiladu rhan o’r corf, gyda’I gilydd mae’r gennynau’n darparu set o gyfarwyddiadau ar gyfer twf a datblygiad. Mae’r gennynau y babi sy’n benderfynnu siap y corff a taldra, lliw y croen, gwallth a llygiad, y grwp gwaed, meant dwylo a traed ac yr oedran bydd dannedd yn ymddangos.
Os mae gan plentyn syndrome down mae hyn oherwydd mae yna un mwy cromosom felly bydd person gyda syndrome down yn cael 47 cromosom yn lee 46. Bydd hyn yn achosi llawer o problemau I’r plentyn yma, Bydd ganddyn nhw problmeau cly a golwg ac bydd anhwylderau ar y galon megis afiechydon cynhenid y gallon.Bydd ei golwg nhw yn newid oherwydd mae ganddyn nhw syndrome down, bydd ganddyn nhw ceg bach gyda tafod sy’n ymwthio allan ac llygaid sy’nb gogwydd tuag I fyny ac allan ac hefyd bydd ganddyn nhw pen wastad.
Os mae gan plentyn anaemia cryman-gell mae hyn yn meddwl mae’n nhw wedi cael stroc lle y cyflenwad gwaed I ran or ymennydd yn cael ei dorri I ffwrdd, Bydd y plenty yma yn fwy agored I haent. Syndrom frest acliwt-lle mae’r ysgyfaint yn sydyn yn colli ei gallu I anadlu ocsigen.Mae anaemia cryman-gell yn cael ei achosi gan fwtaniad yn y genyn. Fel bod y plenty yn mynd yn hun, gall poen digwydd mewn unrhyw ran o’r corf ,fodd bynnag yr aradloedd yr effeithir arnynt yn fwyaf cyffredin yw – asennau, asgwrn cefn, pelvis , abdomen a sternwn.
  3.1
  * Geni
  * Mam yn mynd nol I gwaith
  * Plentyn yn mynd I meithryn/ysgol
  * Ysgol uwchradd
  * Glaswyd
  * Dewis TGAU
  * Cymryd TGAU
  * Canlyniadau
  *...