Кейтай Денуа и Японската Култура На Мобилни Комуникации

Кейтай денуа и японската култура на мобилни комуникации

Разработка към курса Увод в японистиката при доцент д-р Нако Стефанов

на
      Силвия Иванова Георгиева
      Специалност Японистика, I курс, Фак. № 80236
      Факултет по класически и нови филологии
      Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Съдържание:
      Увод
      Етимология на термина кейтай и особености на неговата употреба
      Кратка история на въвеждането на кейтай в младежката култура
      История на кейтай
      Особености на кейтай в ежедневната култура
      Напредък на Япония в мобилните технологии

Увод
С настоящата разработка ще се стремя да изложа основните характеристики на силно разпространената в момента култура на използването на мобилни телефони в Япония. Това изложение ще включва кратка история на феномена, зароден в началото на 90-те години в страната, базовите елементи и особености на тази култура днес и какво влияние оказва в японското общество, както и размишления върху напредналостта на Япония в областта на мобилните комуникации и разглеждането и като технологична страна по света.
От 90-те години на ХХ век до сега мобилните телефони в Япония са неизменна част от ежедневието на градския човек. На японски мобилните телефони се наричат кейтай деануа, буквално „портативни телефони”, и най-често са наричани просто кейтай. Голяма част от населението на Япония притежава клетъчни телефони. Докъм май 2008 31,3% от учениците в начално училище и 57,6% от учениците в основно училище притежават кейтай, като много от тях използват достъпа до интернет чрез тях. Това високо ниво на разпространение и особеностите на тяхната употреба водят до развитието на култура на мобилни телефони, или така наречената „кейтай култура”.

Етимология на термина кейтай и особености на неговата употреба
Японският термин за мобилен телефон - кейтай денуа, извиква асоцияция не с техническа способност или свобода на движение, а интимност и преносимост , определящи личен аксесоар,...