Spojené Království

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Základní fakta
Spojené království je konstituční monarchií složenou ze 4 zemí: Anglie, Walesu, Skotska a Severního Irska. Hlavním městem je Londýn. Rozkládá se na 244 820 km2 a má 60 094 648 obyvatel. Je stálým členem Rady bezpečnosti OSN, G8, NATO, EU(1973) a je vůdčí zemí Britského společenství národů. Úředním jazykem je angličtina. Náboženství anglikánské. Královnou je Alžběta 2. a premiérem Gordon Brown. Jako měnu si ponechali britskou libru.

Politický systém
Výkonnou moc konstituční monarchie představuje premiér a jeho vládní kabinet zastupující panovníka. Formálně ji však drží panovník. Vláda se panovníkovi zodpovídá ze svých rozhodnutí. Parlament se skládá z volené dolní komory parlamentu a nevolené Sněmovny lordů. Ve Spojeném království mají (vyjma Anglie) země určitou autonomii. Skotsko má vlastní parlament v Edinburghu, Wales Národní shromáždění v Cardiffu. O založení Národního shromáždění pro Severní Irsko v Belfastu se stále jedná, obtíže činí mírové procesy. Spojené království má 14 zámořských teritorií po celém světě (Bermudy, Gibraltar, Svatá Helena).
Britská koruna má dále suveneritu nad ostrovy Man, Jersey a Guernsey.Tyto země patří panovníkovi, ale nespadají pod Spojené království. Commonwealth je volné sdružení Spojeného království s bývalými koloniemi. Formální hlavou je panovník Spojeného království. K nejznámnějším zemím patří Austrálie, Kanada, Nový Zéland a Kypr.

Dějiny
Roku 1707 vzniká v britském souostroví unie sjednocující Anglii, Wales a Skotsko v jedno království. Zákonem o unii z roku 1800 je připojeno Irsko a vznika Spojené království Velké Británie a Irska, roku 1921 pak Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Po průmyslové revoluci (1750) a porážce Napoleona v napoleonských válkách se Britská říše stala nejvýznamnější velmocí tehdejšího světa. Za vlády královny Viktorie dosáhla Velká Británie vrcholu své politické a ekonomické moci. Ovládla významná...