Silk Cut

UVOD

Reklama je, u širem smislu, način na koji se nešto ističe, hvali, izlaže i slično. Reklamom se popularišu različiti proizvodi i razne usluge. Ona je udešena tako da privuče pažnju što šireg kruga potencijalnih potrošača radi uspešnije prodaje, plasmana, zadovoljenja postojećih potreba i izazivanja novih želja kod potrošača.

Pod reklamiranjem se podrazumeva bilo koji oblik javnog reklamiranja, uz novčanu naknadu ili drugi oblik naknade, u svrhe samo-promovisanja, koji ima za cilj promovisanje prodaje, kupovine ili najamnine proizvoda ili usluge, kako bi promovisao neku ideju ili pitanje, ili kako bi pobudio drugi efekat koji želi kompanija ili sam emiter.

Medjutim, postoje neki specijalni slučajevi oglašavanja kao što su oglašavanje oružja, alkohola, advokata, rasprodaja, lekova, droga i duvanskih proizvoda. U tom smislu postoje znatna ograničenja za pomenute. Dok je oglašavanje na primer droga potpuno zabranjeno, duvanski proizvodi mogu se oglašavati uz značajna zakonska ograničenja.

Po zakonu o oglašavanju član 64. Zabranjeno je oglašavanje duvana i duvanskih proizvoda, uključujući svako isticanje žiga ili druge oznake proizvođača tih proizvoda, u štampi, na radiju i televiziji, preko bioskopskih dijapozitiva, filmova, panoa, tabli, nalepnica, oglasnih sredstava na ulicama, javnim mestima, na javnim objektima i sredstvima saobraćaja, preko knjiga, časopisa i odevnih predmeta i preko nalepnica, plakata i letaka ako su te nalepnice, plakati i leci odvojeni od ambalaže proizvoda duvana i duvanskih proizvoda.
Zabranjena je distribucija besplatnih duvanskih proizvoda građanima kao i promotivni popust za duvanske proizvode.
Zabranjeno je isticanje žiga ili druge oznake proizvođača duvana i duvanskog proizvoda na način iz stava 1. ovog člana i u oglasnoj poruci kojom se ne preporučuje proizvođač duvana i duvanskog proizvoda, uključujući i oglasnu poruku kojom se preporučuje sponzorisana aktivnost.
Ne smatra se oglašavanjem iz stava 1. ovog člana...