Pest

Các yếu tố PEST trong hoạt động marketing
PEST là gì? Một doanh nghiệp cần phải xem xét môi trường hoạt động của mình trước khi tiến hành một chiến dịch marketing. Trên thực tế, việc phân tích môi trường phải được tiến hành liên tục và tại tất cả mọi mặt của kế hoạch. Môi trường marketing của doanh nghiệp được tạo thành từ các yếu tố sau:


Cac yeu to PEST trong hoat..
1. Môi trường nội bộ doanh nghiệp, ví dụ như đội ngũ nhân viên ( hoặc khách hàng nội bộ), công nghệ sản xuất, kinh doanh, tiền lương và tài chính ...vv

2. Môi trường vi mô ví dụ như khách hàng bên ngoài công ty, các đại lý và các nhà phân phối, các nhà cung cấp và các đối thủ cạnh tranh ...vv.

3. Môi trường vĩ mô ví dụ như tình hình chính trị và pháp luật, tình hình kinh tế, cấu trúc văn hoá xã hội, thực trạng công nghệ. Tất cả các yếu tố là được gọi là PEST (Political forces, Economic forces, Sociocultural forces và Technological force)

Các yếu tố chính trị

Vũ đài chính trị ảnh hưởng lớn tới những quy định của pháp luật trong kinh doanh và sức mua của khách hàng và các doanh nghiệp khác. Bạn phải xem xét các vấn đề như:

1. Mức độ ổn định của môi trường chính trị như thế nào?

2. Liệu chính sách của Chính phủ có ảnh hưởng tới hệ thống pháp luật và các quy định về hoạt động kinh doanh và thuế hay không?

3. Chính phủ có ảnh hưởng thế nào trong chính sách marketing?

4. Chính sách của Chính phủ với nền kinh tế đất nước như thế nào?

5. Chính phủ có những đánh giá, nhìn nhận về văn hoá và tôn giáo như thế nào?

6. Chính phủ có tham gia các hiệp định thương mại như EU, NAFTA, ASEAN hay những hiệp định khác không?

Các yếu tố kinh tế

Các marketer cần phải biết đánh giá tình trạng nền kinh tế thương mại trong thời gian trước mắt và lâu dài. Điều này đặc biệt đúng khi lập kế hoạch marketing quốc tế. Bạn cần phải xem xét các yếu tố kinh tế như:

1. Tỷ lệ lãi suất.

2. Tỷ lệ lạm phát và thất nghiệp tính theo đầu người.

3. Triển vọng GDP dài hạn tính trên đầu người và...