Narrow Banking

Rol en activiteiten van een bank unsettled account
Om de recente financiële crisis te begrijpen is het onontbeerlijk om de basics van individuele banken en de sector in het algemeen te definiëren. Banken zijn historisch bij de oudste financiële tussenpersonen, ondanks de steeds meer verregaande diversificatie in de sector namelijk de opkomst van andere tussenpersonen. Niet te min blijven de banken een hoeksteen van een continu veranderd financieel systeem. De vorm, structuur, activiteiten en de omgeving hebben echter ook geleid tot diverse typologieën van banken en inhoud van bankoperaties. Deze evoluties zullen we nader onderzoeken door onder meer de twee belangrijkste crisissen van het banksysteem te begrijpen en zal de uiteindelijke vraag die we moeten beantwoorden zijn: “Hoe moeten banken zich in de toekomst gedragen en hoe moet het systeem zich organiseren en gereguleerd worden?”. Dit is van fundamenteel belang omdat banken een motor zijn voor de globale economie en dus ook de groei van deze geglobaliseerde wereldeconomie positief of negatief kunnen beïnvloeden. Wegens deze belangrijke rol genieten ze ook van een zekere bescherming en zijn ze tegelijkertijd streng gereguleerd: deposito garanties en centrale banken als “Lender of last resort” tot zelfs staatsinterventie. Dit is ook onontbeerlijk omdat de burger (lees: spaarder) moet beschermd worden. Hier komen we later zeker op terug. De mate waarin banken en het financiële systeem de kracht hebben om crisissen te beheersen en te overleven of zelfs te remediëren is essentieel. Daarom moeten we nu meer in detail inzoomen op de diverse types en activiteiten.
Alhoewel banken geëvolueerd zijn tot complexe organisaties is het best om met de basisdefinities te starten.
Microeconomics of banking – xavier freixas .We citeren de basisdefinitie van Freixas: “A bank is an institution who’s current operations consist in granting loanes and receiving deposits from the public”. Andere definities breiden dit uit met het...