Influence of Euripides

Inleiding
Mijn KCV eindwerkstuk gaat over Euripides, een van de drie grote tragedieschrijvers uit het oude Griekenland. Om te vertellen wat zijn invloed is geweest op andere tijden moet ik eerst weten wie hij is, en wat voor werken hij schreef. Zijn leven en carrière en de tijd waarin hij leefde zijn belangrijk voor zijn werken: die beïnvloeden hem immers. Zijn werken en stijl zijn ook heel belangrijk om hem te begrijpen en om uit te zoeken wat zijn invloed was en is.

Dan ga ik natuurlijk uitzoeken wat zijn invloed was op de verschillende tijden: hoeveel invloed hij had in de rest van de oudheid, Grieks én Romeins.

Tenslotte zal ik ingaan op een van zijn beste werken: “Medea”: het bekende verhaal over de vrouw die haar zoons vermoordt om wraak te nemen op haar overspelige man. Zo’n bekend stuk heeft ongetwijfeld invloed gehad op het toneel en misschien op de filmwereld van nu.

Wie was Euripides, en wat voor werk schreef hij?

Biografie
Euripides was de jongste van de drie grote Griekse tragedieschrijvers. Hij leefde van ongeveer 480 tot 406 v.Chr., en is volgens de verhalen geboren op de dag van een van de grootste zeeslagen in een van de Perzische oorlogen. Volgens de legende vocht de oudste van de schrijvers, Aeschylus, in deze slag, Sophocles danste tijdens het feest voor de overwinning en Euripides werd geboren. Er is echter ook een verhaal dat hij pas in 485 v.Chr. geboren zou zijn, dus het is allemaal niet zeker. Eigenlijk zijn er heel weinig feiten over het leven van Euripides bekend, we weten niet eens precies wanneer hij geboren is. Wel weten we dat hij is gestorven in 406, een paar maanden voor schrijver Sophokles, een van de andere twee. Deze heeft zelfs een stoet georganiseerd bij het overlijden van Euripides.

Euripides was de zoon van ene Mnesarchides of Mnesarchos en zijn moeder heette Kleito. In zijn jeugd moest hij de beker dragen van de dansers die optraden bij het altaar van Apollo. Dit bracht hem al jong in contact met religie....