In Game Remediation

De begrippen
Remediation is het hergebruiken van voorgaande mediavormen in een nieuwe media vorm. Een voorbeeld hiervan is de email, deze remedieert de brief. Zoals vaak het geval is bij remediation kan er niet gesproken worden van een geheel ‘nieuw medium’ en verdringt de ene vorm de andere niet.
Bolter en Grusin spreken naast remediation ook over de double logic. Immediacy is het wegvagen van het medium en het gevoel van directheid. Hypermediacy is juist de aanwezigheid van het medium. Double logic slaat op het samenspel van immediacy en hypermediacy en houdt in dat deze ogenschijnlijk elkaar tegensprekende concepten elkaar juist versterken. Door de aanwezigheid van het medium (bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een interface) kan de immediacy, het gevoel van direct kunnen handelen, worden versterkt.
Zowel hypermediacy als immediacy kunnen worden bereikt door remediation: immediacy kan onder andere worden bereikt door in het spel gebruik te maken van een cameratechniek van Hollywood; hypermediacy kan worden bereikt door bijvoorbeeld de cockpit van een vliegtuig na te bootsen binnen een spel.

In-game Remediation
Ik heb voor de MMORPG (massive multiplayer online role-playing game) Guild Wars gekozen. Ik zal nu aan de hand van mijn screenshots enkele voorbeelden geven van remediation en daarbij bespreken welk effect daarmee wordt bereikt.
Figuur 1 bestaat uit twee screenshots die gemaakt zijn tijdens een cutscene. Hierin wordt Hollywood cinematografie geremedieerd. Van de hypermediacy zien we echter minder terug; onderin is slechts één knop te vinden.
Krzywinska bespreekt in Cinema/Videogames/Interfaces (pagina 23) hoe games vaak ook de verhaalvorm van films remediëren. Ook in deze game is daar sprake van, de game begint namelijk met een introductie scene, een zogeheten expositie.
In figuur 2 is er juist meer te zien van de hypermediacy; het scherm staat vol met verschillende interfaces.
      Het ‘Friends’-venster voegt samen met het ‘Chat’-venster...