Image Crisis

Revista Românească Pentru Educaţie Multidimensională

Crisis and the Activity of Communication and Public Relations Department
[Crizele şi activitatea departamentului de comunicare şi relaţii publice]
Elena UNGURU1
Abstract. The Department of Communication of any organization must be prepared to prevent and manage crisis situations. Once inside a crisis, an organization apparently fails adnis very difficult to recover the costs (the image and, ultimately, financial). Obviously, profesionals from Public Relations Department will have an important role in resolving a crisis especially when it affects the organization's external publics. However, the role of communicator is connected to crisis prevention process. During this presentation we will provide a number of examples of important brands all around the world and how did they manage the crisis periods. Special emphasis will be on ways of overcoming the crisis and especially the role of PR professionals in this time period. Keywords crisis, communication, planning, evaluation.

1

Elena Unguru – Student at Supervison and Social Planning Master Programme, „Al. I. Cuza” University, Iaşi, Phone 0040 20 62 43, Email address ely8519@yahoo.com

65

Crises and the Activity of Comunication and Public Relations Department Elena UNGURU Introducere Departamentul de comunicare şi relaţii publice al oricărei organizaţii trebuie să fie pregătit pentru prevenirea şi gestionarea unei crize deoarece evenimentele şi situaţiile apte să genereze crizele par a fi mult mai dese decât se crede. În plus, odată intrată într-o criză, o organizaţie se pare că reuşeşte să se redreseze destul de greu iar costurile (de imagine şi, în cele din urma, financiare) pot fi destul de mari. Evident, specialiştii în relaţii publice vor avea un rol deosebit în soluţionarea unei crize atunci când aceasta afectează îndeosebi publicul extern al organizaţiei. Totuşi, rolul specialistului în comunicare este legat şi de prevenirea crizelor; „un...