I Carry Your Heart

MUET/D1(AT)

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

PANDUAN PENDAFTARAN CALON MUET AKHIR TAHUN 2010

UNTUK JABATAN PELAJARAN NEGERI/ PEJABAT PELAJARAN DAERAH

DIKELUARKAN OLEH MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA BANDAR BARU SELAYANG TARIKH KEMASKINI: 3 Mei 2010

KANDUNGAN

BIL.

PERKARA

HALAMAN

1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Tarikh -Tarikh Penting Pendaftaran Calon MUET Akhir Tahun 2010 Syarat kemasukan untuk menduduki MUET Akhir Tahun 2010 Cara Pendaftaran Calon MUET Akhir Tahun 2010 Penyata Bayaran Borang Permohonan Perpindahan Pusat Ujian (MUET/C2) Permohonan Menumpang Pusat Ujian Borang Senarai Pusat Ujian MUET Borang Calon Menarik Diri (MUET/C4) Borang Maklumat Calon Kurang Upaya Dari Segi Penglihatan (Buta) [MUET/C5] Borang Maklumat Calon Istimewa Dari Segi Penglihatan(Rabun), Anggota/Spastik, Pertuturan(Sengau), Pendengaran(Kurang Dengar/Pekak) [MUET/C6(Pindaan 2006)] Nombor Kad Pengenalan Pusat Ujian Pengiriman Borang Nombor Siri Calon Akuan Penerimaan Bahan Untuk Pendaftaran Kemasukan Calon Lampiran A - Kalendar MUET 2010 Lampiran B - Kadar Bayaran dan Caj MUET

1 4 4 7 7 7 8 8 8 8

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

8 9 9 10 10 11 12

i

MALAYSIAN UNIVERSITY ENGLISH TEST (MUET) 2010
1 TARIKH - TARIKH TAHUN 2010 PENTING PENDAFTARAN CALON MUET PERTENGAHAN

Tarikh bagi jenis calon Bil Sekolah/Institusi (Calon jenis 1,2,4,5,6, dan 7)
13 Mei 2010

Persendirian Individu (Calon jenis 3)
13 Mei 2010

Perkara

1

Taklimat di peringkat Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) tentang pendaftaran calon sekolah/institusi dan SPMUET (VERSI 4.0) kepada Setiausaha Peperiksaan (SUP) sekolah/institusi. Pendaftaran calon sekolah/institusi dan calon persendirian individu (calon 3) bagi MUET Pertengahan Tahun 2010 dibuka di sekolah/institusi/PPD/Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). Tarikh akhir Pengetua sekolah/institusi menghantar dokumen yang berikut kepada PPD. (a) Data Rumusan Kemasukan Calon [MUET/R3(SI)]. Data ini hendaklah dihantar melalui e-mel dan/atau...