Eva Gedrags

[pic]
Scriptie Management Accounting & Control

Economic Value Added
Gedragseffecten

Studie naar de invloed van de invoering van EVA als prestatie- en beloningsmaatstaf op het gedrag van managers

Mina Reggani
Met dank aan: Dhr. M. Van Dongen

Rotterdam, Juli 2009
Voorwoord

Deze scriptie is gewijd aan het effect van Economic Value Added als Management Control Systeem op het gedrag van managers. Economic Value Added is een financiële prestatiemaatstaf met als doelstelling het creëren van (aandeelhouders)waarde. Onder Economic Value Added blijken managers selectiever om te gaan met investeringen en worden de operationele prestaties verbeterd.

Dit is voor mij een afronding van de bacheloropleiding Economie & Bedrijfseconomie. Ik wil bij dezen de gelegenheid nemen om een aantal mensen te bedanken. Allereerst bedank ik mijn begeleider, Dhr. M. van Dongen, voor de begeleiding, tips en adviezen. Ik heb de samenwerking als zeer aangenaam ervaren. Daarnaast wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor de steun gedurende het verloop van mijn scriptie.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Inleiding 5
§ 1.1 Inleiding 5
§ 1.2 Probleemstelling 6
§ 1.3 Onderzoeksmethode 6
§ 1.4 Structuur scriptie 6
§ 1.5 Afbakening 6

Hoofdstuk 2: Wat is de onderliggende theorie van EVA? 7
§ 2.1 Inleiding 7
§ 2.2 Geschiedenis EVA 7
§ 2.3 Berekening EVA 8
§ 2.3.1 Market Value Added 9
§ 2.4 Waardestuwers 10
§ 2.5 Doelstelling EVA 10

Hoofdstuk 3: Wat wordt er verstaan onder gedrag? 12
§ 3.1 Inleiding 12
§ 3.2 Gedrag in het algemeen 12
§ 3.3 Management Control Systemen 12
§ 3.4 Gedrag in organisaties 13
§ 3.5 Leiderschapstijl en het gedrag van managers 14
§ 3.6 De rol van cultuur in een onderneming 15
§ 3.7 EVA als Financieel Management Systeem 16

Hoofdstuk 4: Hoe is het bonusschema gebaseerd op EVA opgesteld?...