David Ben-Gurion & Moshe Sharet (Heb)

דוד בן גוריון.
דוד בן-גוריון נולד ב-16 באוקטובר 1886   בעירה פלונסק שבפולין. ב-14 במאי 1942 דוד בן-גוריון נבחר להיות שר הביטחון וראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל. הממשלה הראשונה היתה זמנית אבל אחרי הבחירות הראשונות לכנסת הוא נהיה ראש ממשלה קבוע. מספר ימים אחרי הקמת המדינה (26 במאי) נתן בן גוריון את הפקודה להקמת צה"ל. כראש הממשלה ושר הביטחון ניהל את המערכה במשך כל תקופת מלחמת העצמאות, עד לניצחון והסכמי שביתת הנשק, בראשית שנת 1949. בן גוריון התפטר מראשות הממשלה ב-7 בדצמבר 1953 ועבר להתגורר בצריף שנבנה בשבילו בקיבוץ שדה בוקר , כדי לשמש דוגמה לכך שיש בכוחו של הפרט להפריח את השממה. ב-21 בפברואר 1955 חזר בן גוריון לממשלה, לתפקיד שר הביטחון בממשלתו של משה שרת. אחרי הבחירות שנערכו ב2- ביולי 1955 חזר לכהן (החל מ-3 בנובמבר 1955) כראש ממשלה ושר ביטחון, כאשר שרת משמש שר חוץ בממשלתו. באוקטובר 1956 הגיע בן-גוריון להסכם עם צרפת ובריטניה על שיתוף פעולה במבצע צבאי נגד מצרים (מבצע קדש), לאחר שזו סגרה את מצרי טיראן בפני כלי שיט ישראליים. במהלך המבצע כבש צה"ל את חצי האי סיני, ולאחר מכן נאלצה הממשלה בראשותו להחזיר את סיני בלחץ ממשלת ארצות הברית. בשנת 1962 קיבל מן הטכניון בחיפה תואר כבוד של "דוקטור לארכיטקטורה" (היחיד בקטגוריה זו) על בניית המדינה. ב-16 ביוני 1963, בהיותו בן 77, ממניעים אישיים ולא מדיניים, הודיע בן גוריון, כי בכוונתו   להתפטר שנית מראשות הממשלה ולחזור לשדה בוקר, ואת שארית חייו הקדיש לכתיבת זכרונותיו. דוד בן גוריון מת בגיל 87 ב-1 לדצמבר שנת 1973, הוא נקבר לצד אשתו פולה בקבר משותף במדרשת בן גוריון.

משה שרת
משה שרת נולד בשנת 1894. משה עלה לארץ עם בני משפחתו ב-1906. שרת היה בוגר המחזור הראשון של גימנסיה הרצליה ומאוחר יותר היתה משפחתו ממקימי תל אביב. עם הקמת מדינת ישראל מונה שרת לשר החוץ הראשון שלה, ייסד את משרד החוץ והתווה את מדיניותו. הישגו הגדול ביותר בתפקידו זה היה השגת הפסקת אש   ב-1949, שסיימה באופן רשמי את מלחמת העצמאות. לאחר פרישתו של בן גוריון מראשות הממשלה התמנה שרת לראש ממשלה, וזאת למרות רצונו של בן גוריון שהעדיף את לוי אשכול, כראש ממשלתה השני של מדינת ישראל, וממשלתו קיבלה את אמון הכנסת ב-26 בינואר 1954.כהונה זו הסתיימה ב-1955, כאשר שב בן גוריון לתפקיד בפעם...