Aimglobal

A Guide to AIM GLOBAL BUSINESS
(as complied by: Cora A. Quizon)

What to do next:
    1. R – Register
    2. U – Use the products
    3. L – Learn to present
    4. E – Earn by sharing the business

MGA PAALALA SA BAGONG MIYEMBRO NG AIM GLOBAL:
  1. Mag-invest sa mga sumusunod na mahahalagang marketing materials:
        a. A Guide to AIM Global Business Booklet (by: Cora Quizon)
        b. Clearbook para sa inyong presentations
        c. Back-to-back DVD nina Dr. Ed Cabantog (Product Demo), at John Raymond Asperin (Marketing Plan)
        d. The “Power Within” na libro ni Dr. Victor Escueta patungkol sa Alive Meganutritionals, atbp.
        e. DVD ng Testimonials tungkol sa mga naganap na kagalingang dulot ng produkto.
        f. DVD ng The Secret “Law of Attraction” ni Rhonda Byrne.
        g. Wellness Brochures, 4-folds at iba pang AIM Global na babasahin
        h. Business Center Owner List (BCO)
        i. List of Affiliated Schools and Clinics
        j. Price List

  2. Tandaan ang inyong username, password, at user id.
  3. Mag apply sa Head Office ng BPI ATM Card (P150)
  4. Magkaroon ng sariling AIM Global Official ID. (P200)
        a. Upang magamit ang inyong libreng medical check-up, ipakita lamang ang inyong AIM Global I.D. sa ating Head Office –Ortigas.
        b. Ang Medical Certificate ay ibibigay sa inyo at maaaring gamitin 45 araw pagkakuha ninyo nito.

  5. Mag-attend ng training sa Head Office ng paulit-ulit:
        a. Opportunity Plan Presentation (OPP) 3:00 PM at 7:00PM araw-araw
        b. New Distributor’s Orientation (NDO) 7:00 PM Tuesdays
        c. Iba pang mga Special Training

  6. Payment System:
        a. Cash Basis
        b. Check (Ang Global Package Business Kit at Registration Code ay ibibigay matapos ang 3-day clearing period)
        c. Credit Cards: Visa or Master Card

  7. Payout System:
        a. DAILY- Thru BPI Express Cash Card or BDO ATM:
                • Mag-apply...

Similar Essays